Teal Swan on Romantic Relationship, Soulmates and Soul Groups (1:2)


Hei, alle sammen! Velkommen til Wisdom from North Min gjest i dag er en av verdens ledende spirituelle lærere, og en av mine favoritt-spirituelle-lærere, Teal Swan Hun var her [i Oslo] i går og gjorde en fabelaktig workshop Mange mennesker var tilstede og det var fantastisk I dag skal vi snakke om forhold, og noen spørsmål dere har sendt meg Teal, det er fantastisk å bli kjent med deg, og å møte deg personlig, Og takk for at du er med i programmet mitt igjen! Takk for at jeg får komme, dette er strålende, først får jeg møte deg på Skype og her er du IN PERSON. Ja, det har vært riktig hyggelig. Vi har akkurat vært en tur i parken og tilbrakt tid sammen Jeg har fundert på hva jeg skal spørre deg om, fordi vårt forrige intervju var på Skype Der vi snakket om Loven om tiltrekning, og vi gikk virkelig i dybden av det emnet Det har vært veldig populært, det har blitt sett av 114 000 mennesker, jeg kan virkelig anbefale å se det intervjuet I dag vil jeg snakke om konseptet ”sjelegrupper” og ”sjelevenner” og tvillingsjeler og forhold, fordi det er noe vi alle må forholde oss til i livet Jeg lurer på om du kan snakke om konseptet på den andre siden, før vi kommer inn i denne verden Hva slags avtaler er det vi lager og er vi en sjelegruppe før vi kommer hit ned, Er det de sjelene vi møter på Jorden? Før du kommer inn i dette livet, er du del av et perspektiv som tar for seg alle perspektiver Det er nesten som, hvis du tar alle perspektiv fra levende og ikke-levende ting Og kombinerer dem alle, det er hva vi kaller Kilden, eller Gudsenergi Men akkurat som når du deler opp en pai, og hvert stykke av paien fortsatt er paien, det er slik universet fungerer En annen god måte å forestille seg dette, er å tenke på strømmer i havet. La oss si at du er en del av den øst-indiske strømmen, og jeg kan være del av en strøm som passerer Hawaii, Vi vil begge fortsatt være sjøen Det kan være til hjelp å tenke på sjelegrupper, eller sjelefamilier som du tilhører, Som en spesifikk strøm i havet. Gir det mening? Ja. Men hva er da en individuell sjel? En individuell sjel ville være en strøm inni strømmen i havet I tidligere år har jeg laget en analogi om en bølge Hvis du ser på en stor bølge, så kan du tenke på en individuell sjel Som en bølge inni en større bølge som er en del av selve havet Det er hva et individuelt perspektiv er Det er nesten som Kildens bevissthet deler og deler og deler og deler seg Ned til det mest enkle perspektivet det kan opprettholde Det prøver å sikte seg inn mot det, på grunn av preferansene Som blir født ut i fra det singulare perspektivet Og preferansene gir bidra til ekspansjon av universet Ditt spørsmål gjaldt hvordan dette passer inn i den store helheten, eller med Kildens bevissthet Virkeligheten er – la oss forestille oss at vi er Gud, at vi er Kilden – det jeg vil gjøre er å forstå meg selv Men for å forstå meg, må jeg tre utenfor meg selv, se meg selv i forhold til noe Det er årsaken til adskillelsen i utgangspunktet Og jo mer det deler seg, jo flere perspektiver har det å se seg selv med La oss se på dette i forhold til sjelefamilier Hvis vi forestiller oss at du og jeg er del av èn sjelefamilie, Og den sjelefamilien vil oppnå flest mulig perspektiver som den kan Da vil den bli komme inn på så mange måter og gjennom så mange forhold som den klarer La oss se på deg og meg. Hvis du og jeg er del av en sjelefamilie, vi ønsker å vite alt som er mulig å vite Det er målet vårt. Og det jeg vil er å erfare deg som elsker, erfare deg som mor, Erfare deg som datter eller sønn Alt jeg kan tenke på, slik at jeg vet hvordan det perspektivet er. Jeg vil bruke alle perspektiver. Men hvor mange sjeler er det i en sjelefamilie eller en sjelegruppe? Det finnes ikke noe svar på det, fordi det er ikke bare levende vesener som er del av en sjelegruppe Det kan også være ikke-levende objekter i tillegg Dette bordet kan være del av vår sjelegruppe Wow, ok.. Folk tenker ikke på dette, fordi vi elsker å skille mellom hva som er i live og hva som ikke er det Men alt er fylt med bevissthet, så alt er til sist Gud. Så Gud er også bordet Dermed kan vi spørre – hvilken sjelefamilie eller del av Gud – tilhører bordet Fordi bordet er en del av en sjels aspekt? Ja. Hvorfor er vi delt opp i ulike sjelegrupper? Og hvor lenge er vi bundet til denne gruppen? Du kan skifte, hvis du vil. Du kan endre det hvis du vil. Det kalles for “sjelemigrasjon” Noen ganger velger du å gjøre det fordi du ønsker et annet perspektiv Du kan forstå det slik – hvis vi ser på verden gjennom ulike raser Du kan se på menneskehetens kollektive bevissthet, Eller du kan sikte deg inn mot bevisstheten til afro-amerikanere generelt. Eller bevisstheten til asiatere Selv om vi har mange ord om hva disse perspektivene innebærer, Så kan vi mer føle på forskjellen i dem energetisk Du kan føle på perspektivet, du kan føle på at følelsen av å være afro-amerikaner har en veldig definitiv følelse, Mens følelsen av asiater er en veldig forskjellig følelse. Hvis jeg kommer inn til den erfaringen, Så ”kler” jeg på meg det perspektivet, jeg ser gjennom de brillene Noen ganger er det en fordel for sjeler som har utnyttet hele det perspektivet, Å komme inn i et helt nytt perspektiv. Det er det samme for en sjelefamilie, bare på et større nivå Det er som én sjelefamilie vil ha bevisstheten til afro-amerikanere, pluss asiatere, Pluss andre, pluss utenomjordiske bevisstheter, Som alle blir en del av dets perspektiv. Men det perspektivet har fortsatt en spesiell følelse Og det perspektivet har fortsatt en lengsel. Er ikke det interessant? Individet er ikke den eneste som sender ut lengsler. Hele sjelegrupper gjør det F.eks. er det en sjelegruppe i dette universet som av menneskene blir kalt Abraham Den spesifikke sjelegruppen har ønsker og lengsler om at folk skal komme i et spor av ekspansjon Det er deres mål. Deres største mål handler om det. Vår sjelegruppe, Spesielt min, som er Adonai, er mest interessert i at menneskeheten skal oppnå en tilstand Av fullstendig enhet Kan jeg bare spørre deg.., jeg må bare justere blusen min her. Adonai-er det en planet? Hva er det? Og hvordan vet du at det er din sjelegruppe? Det er det ordet som ble valgt av menneskeheten for den sjelegruppen jeg er en del av Den sjelegruppen underviste menneskeheten for lenge siden, før Jesus sin tid Hvis du ser på sjelefamiliene som underviser spesifikke grupper av mennesker, Adonai er de som lærte de tidlige jødene den tidlige jødiske mystisismen. Så vi gjør et comeback Hvordan virker dette? La oss si vi er på andre siden, Og vi bestemmer at vi skal ned på denne planeten og jeg skal bli din elsker, Eller vi skal være sjelevenner, men derimot er jeg forvirret Hvordan dette fungerer med hensyn til samskapelse La oss si jeg er her akkurat nå og sett at jeg skal møte en mann Men jeg gjør noen andre valg slik at jeg ikke møter ham jeg hadde en avtale med Det er ok, om du ikke møter dem. Men ditt indre kompass Er programmert for det som du vet er best for deg Det er som et barn som har preferanser, har du sett det? Alle som har hatt barn har lagt merke til at helt fra starten så er dette barnet opptatt av hester, Dette barnet er opptatt av ishockey. Det vi må anerkjenne Er at mye av denne lengselen egentlig kommer i respons til den opprinnelige avgjørelsen Vi tok før vi kom inn. Det er som om vi triller en ball, og hva som enn skjer langs ruten Er påvirket av mange hendelser vi samspiller med, men det er trillingen av ballen som setter alt i bevegelse. Så vi setter livene våre i gang og vi fortsetter å velge langs denne ruten Men ditt indre kompass, dine følelser, vil alltid lede deg i den retningen som er til størst nytte for deg Ofte gjennom livet, spesielt på sjelenivå, vil du i noen grad være på linje med ditt opprinnelige valg Fordi det er hele grunnen til at du er her i utgangspunktet La oss si at grunnen til at du ønsket å komme ned hit, var å oppleve hva virkelig kjærlighet er Så du har satt ballen i gang ved å si ”Jeg vil vite hva kjærlighet er, Så jeg skal komme ned til en familie som ikke ønsker meg”. Så triller du ballen Nå vil hele ditt indre kompass lede deg i retning av ekte kjærlighet Det er din grunnleggende intensjon. La oss si at at du satt opp en sjelekontrakt med En mann du skal møte når du er i tjue-årene. Er det spesifikt? Veldig spesifikt. Det avhenger av sjelekontrakten også, men det kan være så spesifikt, ja. La oss si at du sier i din sjelekontrakt at dere møtes når dere er tjue år gamle Ditt indre kompass vil alltid dreie i den retningen. Det vil fortsette å lede mot det holdet I den grad du er på høyde med det indre kompasset, Som selvsagt er positive og negative følelser, hva som føles best I den grad du er på høyde med det – jo raskere og lettere du innretter deg det, Jo mindre motstand blir det mot å oppfylle sjelekontraktene Og sjelekontrakter er ikke alltid hyggelige Mange ganger har du laget en kontrakt med noen, for å vite hva sann kjærlighet er, Som virkelig ikke ville ha deg. Det er også en sjelekontrakt Jeg lager en kontrakt med en mor, så du og meg – vi vet – jeg vet og du vet at vi til sist er ett på et høyere plan Så jeg kunne sagt – og det ville vært en samtale på vibrasjonsplan – men jeg kunne ha sagt ”Det vil være lærerikt for oss begge at Du forstår hva kjærlighet ikke er, så du må derfor forstå hva kjærlighet ikke er.” Så jeg kommer ned, og vil ha en opplevelse, og den vil få meg såpass ut av balanse med meg selv, Slik at jeg blir gravid som 16-åring og jeg vil ikke ha deg [babyen]. Jeg skal spille den rollen for deg, slik at når du kommer ned til denne opplevelsen så føler du deg uønsket Og det får deg til å lengte så mye etter å være ønsket, at det blir ditt mål Og du vil oppnå det. Men du ville ikke engang vite at du ønsket det uten meg Men la oss si at du møter noen… Mange mennesker hadde en kontrakt med Hitler Virkelig? Stalin hadde enda flere. Jeg går ut av kroppen noen ganger for å se på disse kontraktene Jeg finner det svært interessant hva sjeler forsøker å gjøre på denne kloden Når du ser på massemordere som Stalin, eller Pol Pot – mange ganger – Når du ser på dem og deres ”tankeform” i den 6. dimensjonen Så vil du se millioner av sammenhenger til andre vesener Som alle valgte å lage en kontrakt sammen av hensyn til utvidet forståelse Ikke utvidelse bare for dem selv, men for hele folkegrupper Du reiser ut av kroppen om natten (Teal: natt og dag) Og da drar du til den 6. dimensjonen, som er en høyere dimensjon? Jeg kan reise til alle dimensjonene, helt inntil jeg smelter sammen med det perspektivet Der alt er ett, som er Kildens bevissthet Men den 6. dimensjonens bevissthet er fortsatt mulig for den fysiske hjernen å fortolke. Jeg synes de 6. og 7. dimensjonelle virkelighetene er de letteste å forstå Det er det nivået jeg vil se opplevelsen på, I tillegg til at det ikke involverer multiple tidslinjer på samme måte som andre tid-rom virkeligheter gjør Når jeg kommer til de høyere dimensjonene, og jeg ser på en sjelekontrakt til noen som Pol Pot, Ser jeg også på alle hans øvrige kontrakter med alt, så det kan bli ganske rotete. Gir det mening? Ja. Jeg må spørre mer om det, fordi dette var høyst interessant Føler du at siden du kan gjøre slike ting, at du kan få svar på alt? Det som er dine egne problemer, kan du bare få svarene? (Ja, men.) Fordi jeg lurer på om det fortsatt er utfordringer, når du kan få alle svarene? Hva er min unnskyldning, det er spørsmålet… Du kan, men det vil alltid være en utfordring med å se seg selv objektivt For jeg er i mitt perspektiv, så jeg ser gjennom brillene til Teal For å kunne se meg selv objekivt, må jeg kunne flytte meg vekk fra brillene til Teal Det er derfor det er lettere for andre mennesker å se oss Og det var slik det alltid var ment å være. For når du ser meg, er det virkelig meg som ser meg Derfor er det vanskelig å se seg selv klart. La oss si – sett gjennom dine briller Dette er mitt perspektiv. La oss si noe vondt skjer og det får meg til å falle ned i en frekvens som er så lav, Slik at jeg ikke lenger er i vibrasjonsmessig samsvar til å kunne oppleve de interdimensjonale virkelighetene Jeg finner det interessant at når jeg faller ned i lave frekvenser i forhold til mitt eget liv, Kommer jeg til et punkt, der jeg ikke lenger kan høre mine egne åndeguider snakke Det er sjeldent, men det hender. Jeg må først og fremst heve min frekvens For å ha tilgang til de dimensjonene. Så svaret er ja, Jeg kan fortelle deg alt du vil vite om meg, unntatt når jeg er i de aller laveste frekvensene, Og da er jeg som alle andre, bare at det hender ganske sjeldent Interessant. La oss snakke mer om forhold Vi kommer ned hit og vi møter noen vi er tiltrukket av, og vi kommer sammen, og…? Jeg sa ”Å, kjære Gud”. Tiltrekning er et veldig vanskelig emne Ja, jeg lurer på hva det er – er det gjenkjennelse av sjelevennen fra din sjelegruppe? Bare noen ganger.. Tiltrekning er en biokjemisk reaksjon i kroppen Men den forekommer som en respons på flere ting. Du kan ha den reaksjonen som respons på din sjelevenn Du kan også ha den reaksjonen som respons i å finne noen som speiler dine underbevisste aspekter, Noe som ikke alltid er hyggelig Dette er noe som virkelig forvirrer mange mennesker, de tenker: ”Følelsene mine sa ja om denne personen, og i løpet av to måneder Lå han med min beste venn og brant huset mitt ned til grunnen!” Jeg vet at dette er et søkt eksempel, men det er sant for noen kvinner Så de sier: ”Vel, jeg fulgte mitt indre kompass, og det var definitivt ikke min sjelevenn, Det kunne jeg si siden han kastet klærne mine ut fra balkongen” Så, hva skjer? Vi må tenke på oss selv som magneter Så selv om vårt følelsesmessige kompass alltid trekker oss i retning av vekst, Så er ikke vekst alltid en positiv følelse De av oss som har vært gjennom vonde opplevelser og nå ser oss tilbake mange år etterpå, Kan si ”det var så bra for meg!” Men jeg må si, når du er midt oppi det, sier du heller ”det er det verste som noen gang har hendt meg” Vi må forstå at følelsene kan dra oss i den retningen Men når vi føler tiltrekning, betyr det at det er en polarisering Polarisering betyr at vi ikke er i en tilstand av helhet Men motsetninger tiltrekker hverandre? Vi tror det.. Egentlig fungerer det ikke slik. Er ikke det litt forvirrende? På den ene siden snakker vi om Loven om tiltrekning, som er ’likt tiltrekker likt’ Dermed kan det ikke være sant at motsetninger tiltrekker hverandre, kan det? Riktig Jeg skal forklare deg dette om ti sekunder Mesteparten av tiden er det dette som skjer ved tiltrekning: La oss si at jeg er oppvoks i en familie som ikke er ok med sinne Denne familien sier ”Du har ikke lov til å vise sinne, små jenter skal være søte.” For at jeg skal tilhøre familien og fortsatt få anerkjennelse, må jeg undertrykke mitt sinne Etter en stund, når du avviser og fornekter et aspekt ved deg selv, Så blir det aspektet en del av din underbevissthet, ditt underbevisste sinn Det blir et undertrykket selv. Dermed vil jeg gå rundt og bevisst tenke ”Nei, jeg er ikke sint, alt er fint”, Når jeg egentlig har et undertrykket aspekt som er veldig sint Alle som kjenner meg synes jeg er søt og god og at jeg er glad i alle Det vil være din opplevelse av meg. Men jeg vil fortsette å tiltrekke menn som er skikkelig sinte Og det vil se ut som de er mine motsetninger. Men de er bare speilinger av mitt underbevisste aspekt Det er ’likt tiltrekker likt’ Den eneste grunnen til at vi finner oss motsetninger, Er fordi det er et aspekt i oss som vi har undertrykt og fornektet, som ønsker å bli anerkjent Vi eksternaliserer anerkjennelsen. Egentlig setter vi i gang en prosess Med å forsøke å bli glad i det vi avviste i oss selv Derfor tiltrekker folk hverandre. Det er hovedårsaken Men når det gjelder å tiltrekke sjelevenner, hvis du skal lage en kontrakt med noen Ville det ikke være fornuftig å gjøre det slik? Å si ”Mitt mål er enhet”? Det er alle sitt mål Integrasjonen, å bli hel, selvaktualisert, det er mitt mål Det er virkelig det grunnleggende sjelemålet som alle har Så vil det ikke være en fordel for meg å bli ubalansert, og avvise det sinte aspektet i meg, For så ha en kontrakt med noen hvor jeg senere blir tvunget til å se den speilingen Og å elske speilingen og å anerkjenne mitt sinne? Egentlig er vår oppfattelse av hva en sjelevenn er helt feil. Og dette er noe folk har vanskelig for å akseptere, Fordi vi har blitt oppdratt med en rar idé omkring forhold Hvis du ser på tradisjonell media, så vil den selge deg idéen at det perfekte forholdet er det du skal ønske deg Fordi det vil få deg til å føle deg bedre om alt Tradisjonell media selger deg idéen av at forhold er mer som en bedøvelse Mer som ”Ta denne pillen” – som er personen – ”Ta denne pillen Og du vil føle deg bra hele tiden, og noen vil anerkjenne deg hele tiden” Egentlig hjelper det deg å rømme fra følelsene dine Til tross for at du kan ha det veldig fint i et forhold, og at det definitivt kan tilføye noe til livet ditt, Er det en mye større fordel for en sjelevenn å trigge deg inn i en tilstand av helhet Komfortabelt eller ikke. Jeg føler at vi blir lurt av samfunnet Til å tenke om forhold på en svært urealistisk måte Egentlig legger vi hele våre liv i fanget på et annet menneske, og sier ”Hvis ikke denne personen får meg til å føle meg vel 24 timer i døgnet, så er ikke dette min sjelevenn” Men sjelevenn fra et universelt perspektiv, kan være din verste fiende Det var svært sjokkerende for meg da jeg var i tenårene Å finne ut at en av mine sjelevennkontrakter – fordi vi har flere enn én En av mine sjelevennkontrakter var med en av mine mishandlere Jeg kan forstå det Bra, for det krever et høyt bevissthetsnivå å forstå det Ja, men jeg kan forstå at det nesten er uutholdelig å innse Det er mange som har vært gjennom vanskelige forhold, Og når vi snakker om at dette er en førkontrakt, at det er forhåndsbestemt Så føles det urettferdig. Fordi på en måte så ønsker du å føle deg som et offer, Du er sint og du vil aldri mer være sammen med den personen Jeg tror det krever masse arbeid og selvutvikling for å komme til en tilstand der du kan tilgi Ja, nettopp Dette er en stor feil folk gjør i forhold, når de kommer til denne fasen, noen ganger i et sjelevennsforhold, Som er noe annet enn å ønske et forhold som kan hjelpe deg å holde følelsen av ubetinget kjærlighet Du kan ønske deg det. Vi bør stoppe her Akkurat nå ser jeg på hvordan folk kommer til å motta dette. Dette høres ut som en skuffelse for noen Hvis du er en person som har et klart ønske om å erfare et romantisk forhold som kan vare permanent, Og tilføye noe i livet ditt, imotsetning til å ta noe bort, så kan du ikke ha det ønsket uten at det er ment å være ditt Jeg sier ikke at alle forhold vil være vonde fordi det er hele poenget med forhold, for slik er det ikke Men vi trenger å skille mellom et sjelevenn forhold og det andre type forholdet, Som enten kan være et sjelvennsforhold eller ikke Ok..Hvordan kan vi tiltrekke oss det? Hvordan kan vi tiltrekke oss sjelevennforholdet og skille det fra den andre type forhold? Du kan ikke Du kan ikke? Du kan ikke skille mellom dem For å komme til det forholdet er alt du trenger å gjøre å rydde ut de aspektene som står i veien for et slikt forhold Tingen er at hver sjelevenn du møter, komfortabelt eller ikke, Som du møter mot det målet du har satt deg, som er et forhold som føles godt, Er nødvendige for i det hele tatt å få deg dit Det gir mening! Her er et vanlig eksempel. Det er den arketypiske kvinnen som stadig havner i forhold Med noen som ikke vil være en partner, som ikke kan forplikte seg La oss være ærlige. Når jeg ser på bevisstheten til kvinner på Jorden, Så er hovedproblemet ”Denne mannen vil ikke forplikte seg”. En kvinne som er inne i et slikt mønster, vil finne sjelevenn etter sjelevenn som forlater henne ”Jeg kan ikke, jeg vil ikke forplikte meg.” Likevel fortsetter hun å gå inn i slike forhold, Og fortsetter i det samme mønsteret. Det er det mønstre handler om Så det som skjer er at hun vil fortsette med dette, og speilene vil bli større og større Hvert påfølgende forhold blir en større og større speiling av problemet, Inntil vi er klare til å bryte mønsteret Til et punkt hvor det blir for smertefullt, hvor vi så vender oss fullstendig mot oss selv Dette gjelder både kvinner og menn, men i dette tilfellet snakker vi om en kvinne Så kvinnen vender oppmerksomheten mot seg selv: ”Vet du hva? Jeg skal bli ordentlig bevisst, jeg kan ikke gjenta dette Jeg må se på sårene fra barndommen som tvinger meg i denne retningen. Så må jeg ta andre valg i livet mitt, Og ett av disse kan være å avslutte forholdet som har dette mønsteret” Vi misforstår som mennesker, når vi tror at vi bryter forholdet med personen Vi får det til å handle om personen, når det egentlig handler om mønsteret Si at du har en slik person i livet ditt, som ikke vil forplikte seg Og du er kanskje et sted i livet hvor det er helt på linje for deg å si «Vet du hva? Jeg gjør det slutt, jeg vil ikke mer» Men det du sier du er ferdig med, er ikke nødvendigvis dem, fordi alle forhold er evige Du er en del av dem, uansett. Det du sier du er ferdig med, er mønsteret Egentlig sier du «Jeg er ferdig med denne leken, hvor jeg er helt med og de ikke er det» Jeg må bare bemerke at det var riktig godt å høre å deg si at forhold er evige For jeg tror at noen ganger når et forhold tar slutt, har du ikke lyst å miste den personen Da er det som om personen forsvinner, han er ikke der lenger, og det er vanskelig å takle Nei Men man vil fortsatt møtes? Ja. Det vil dere. Dere vil fortsatt være en del av det samme Så alt du sier når det kommer til stykket, er: «Hvis jeg er ferdig med mønsteret, skal jeg ikke ta det valget lenger Hvis du ikke kommer, skal jeg ikke fortsette å jage deg, fordi det tar livet av meg» Men hvorfor er det så vanskelig å gi slipp? Alle kjenner til det, du må gi slipp, alle vennene dine sier «gi slipp, gi slipp» Jeg kan bare snakke for min egen del om å gi slipp på fortiden, men slippe den hvor? Det er fortsett noe der for deg. Dette er veldig vanskelig, Fordi en skulle forvente av en spirituell lærer at jeg sa «hvis det er ille for deg, bare kom deg unna» Jeg vil faktisk ikke si det Jeg ville sagt: «Ikke la det handle om å komme seg vekk fra personen» Ikke la det handle om å avslutte forholdet, uten at det føles riktig, Uten at du føler deg helt klar til å avslutte det. Hvis ikke, ikke avslutt det I stedet skal du fokusere fullt ut på å sentrere deg selv. Det er nesten som å la universet gjøre det Dette er det beste rådet du kan få om brudd. I stedet for at det skal handle om avgjørelsen om å avslutte Eller fortsette forholdet, så slutter du å fokusere på det og fokuser i stedet på din egen forbedring Hva jeg ville gjøre, var å hengi meg til å forstå alle mønstrene som skjer med meg, Hengi meg til å finne harmoni, og hvis det føles riktig å snakke med dem – snakk med dem Du trenger ikke en «ingen samtaler» -politikk, hvis det ikke føles rett Det du vil oppdage hvis du bruker hele din tid – for det krever innsats Du bruker dagene i forsøk på å finne din gjenklang, finne ditt samsvar, Det du vil merke er et naturlig skifte i vibrasjonen din Og så vil universet velge, enten vil den personen forplikte seg, eller så vil du faktisk se dem forsvinne, Men denne gangen føles det ikke vondt, det vil ikke føles som «Å Gud, jeg har mistet alt!» Når slikt skjer betyr det vanligvis at det er for tidlig Forholdet eller han? Bruddet er for tidlig. Hvis du er i en situasjon i forholdet der det føles forferdelig å gjøre det slutt, Så er det for tidlig Ja, fordi vi er vant til å høre at du må være sterk, du må bare komme deg videre, selv om det ikke føles riktig Så ikke gjør det. Dette vil bli utfordrende for alle dere jentekjærester, fordi det vil sette dem i en posisjon Hvor de må tenke på at det er noe verdifullt i opplevelsen for deg Å fortsette å kjempe mot dynamikken inntil du har høynet din vibrasjon, inntil da vil du føle deg fastlåst Men du er egentlig ikke det. Mye av den følelsen av fastlåsthet, er bare en refleksjon, Et sår, en følelse fra når du var barn, og forsøkte å få oppmerksomhet fra en forelder som ikke ville gi deg det Det er det vanligste mønsteret vi finner Hvorfor er dette så rådende hos unge jenter? Fordi mange av oss hadde fedre som ikke visste hvordan de følelsesmessig skulle knytte seg til oss Så vi er fortsatt i den situasjonen hvor vi står i våre små steppesko og prøver å danse, Men far bare leser avisen eller er på jobb, så vi sitter fast i den følelsen og den er ikke leget Når vi starter å helbrede den dynamikken i oss selv, vil vi faktisk begynne å miste interessen for den Det er mye bedre enn bare å handle på det ytre plan Å si: Jeg er ferdig med forholdet» og utføre ytre handlinger, skal bare gjøres når det føles som en lettelse Det handler altså om deg selv hele tiden – helbrede aspekter av deg selv Det handler ikke om andre personer, andre omstendigheter, det er alltid om deg Ja, det er alltid om deg. At det alltid er om deg er lettere sagt enn gjort Jeg mener, se virkeligheten, de fleste av oss som spesielt i denne sammenhengen Har å gjøre med utilgjengelige menn, med en mann som ikke vil forplikte seg, Hvor bra har det fungert å prøve å kontrollere hans oppførsel? Det fungerer ikke. Det vi må gjøre er å si «Vet du hva?Jeg må ta kraften min tilbake”. Den eneste måten å gjøre det på, Er å ta kraften gjennom å forstå meg selv; stille de viktigste spørsmålene, begynne å gjøre ting Som nærer meg, starte av meg selv med å øke min egen frekvens, Og få så mye hjelp som jeg trenger til å gjøre det. Da vil svaret komme, det er svaret Når du vet, så vet du. Inntil da vet du ikke. Men vi liker ikke å være ukomfortable Vi, kvinner som menn, har problemer med å kjenne på følelsen av sorg, Kjenne på den ukomfortable følelsen av fastlåsthet, så vi vil ty til ytre handlinger for å stoppe følelsen Og ofte når det kommer til forhold så tar vi det steget, og ting blir verre Vi går til handling og gjør det slutt, og så ligger vi på gulvet i fem uker Og griner og spiser sjokolade, og ser på såpeoperaer… Det vi må lære i stedet for å gå til handling når vi ikke er i balanse, Er evnen til å gå inn i oss selv og være villige til å føle de ukomfortable følelsene Fordi det er det ubevisste som stiger opp og sier «Se, du er i ferd med å bli noe nytt, Du er i ferd med å tre inn i en helt ny vibrasjon». Hvis du er villig til virkelig å være med deg selv og bevege deg i retning av mer og mer balanse Så vil svarene gi seg selv, du trenger ikke anstrenge deg for de, det er det som er så bra med det Det er ingen grasiøs prosess, ingen forhold vil generelt sett være elegante prosesser, Vi har aldri hatt det perfekte eksemplet. Vi bryter ny jord på dette punktet i historien Med tanke på forhold. Det er ikke slik at ‘dette vil gå glatt’ Du vil ha de øyeblikk der du ignorerer ditt indre kompass, og sier “Greit, da er det slutt!” Ti sekunder senere er du på gulvet, deretter vil du finne balanse igjen, Og slik vil det fortsette. Poenget er at du vil selv lære deg din egen gjenklang Du må altså stole på det, at det forholdet som ikke var godt, eller det som ikke var din sjelevenn, Vil ta deg til det andre sjelevennforholdet? Hvis du kan stole på det, så vil det være veldig, veldig bra, ja Jeg tror det er en gunstig tanke å tenke Hoveddelen av menneskene på denne planeten vil ikke være i stand til bare å stole på det Fordi det høres ut som det rene vås, og når du har det enormt vondt, spesielt med tanke på forhold, Vil hvem som helst som lover deg at det fører deg til noe bedre, gi reaksjonen: «Nei, nei, det har faktisk hendt meg åtte ganger tidligere, Så hvorfor skulle det ikke skje igjen?» Men jeg mener det er en god idé å vurdere at folk, spesielt en som meg, Egentlig forteller deg at det er slik universet fungerer Fordi det kan gi deg et slags håp. Men jeg mener at, hvis du ikke kan føle det slik, Så er det ok ikke å føle det slik Det er ok å være håpløs. Er ikke det en interessant tanke? Vi trenger ikke skynde oss med å føle oss vel. Eller skynde oss med å tro at det er en perfekt person der ute Noen ganger kan vi bare si, «Vet du hva? Nå føler jeg meg temmelig håpløs» Jeg bare elsker å høre det, fordi nå er du i Norge og du har blitt kjent med hvordan ting fungerer, og energien her Og vi er gjerne opptatt av å komme seg videre, gå på nettet å finne noen, Eller «du bør gjøre ditt og du bør gjøre datt». Du får bare ikke være i en tilstand av håpløshet, Eller være i følelsene, du må fikse dem! Og det er vanskelig. Det er tøft å være sårbar her Ja, det er utmattende. Jeg vet ikke hvor populær jeg er denne uka hos nordmenn, Med tanke på hvor ærlig jeg er om problemene som finnes på det emosjonelle plan i dette landet Men, denne typen ‘du må aldri vise din svakhet’, ‘du må bare komme deg gjennom alt’ –mentalitet, Er virkelig slitsomt. Jeg tror det er veldig vanskelig å ‘date’ her Men det er bare godt å ha tillatelse til å klare å være i følelsene dine, og gå gjennom prosessen Og det er ok å ha et rotete forhold, det er greit, vi trenger ikke framstå med facebookprofiler hele tiden Jeg vet ikke om én person på kloden, bokstavelig talt, som har et forhold som er plettfritt Alle har et forhold som er problematisk på en eller annen måte I tillegg forvandler alle noe i livene sine Selv høytsvevende spirituelle lærere kommer hit spesifikt for å tilegne seg erfaring Det betyr at de har gitt eller gir seg selv noe å arbeide med, noe å finne ut av Det er ikke én levende person på Jorden som ikke arbeider med en forbedring av en eller annen situasjon Og forhold er likedan. Hvert par har sin egen sak de forsøker å endre eller uttømme Det er nesten som når to kommer sammen, så er mange ting fantastisk, mens andre aspekter Er som er som en klump leire. De virkelige gode parene vil komme sammen og skitne til hendene sine Og forme noe av leiren sammen, f.eks. en vakker vase Det er hva et virkelig vellykket forhold handler om. Parene som gjør det verst, Er de som alltid forventer å føle seg bra. Hvis vi går inn i et forhold med holdningen «Jeg kan ikke engang tenke positivt om meg selv 24 timer i døgnet, Hvordan skal jeg tenke positivt om en annen person 24 timer i døgnet? Det skjer ikke.» Det blir en øvelse Så, hvis du og jeg går inn i et forhold, er det dette et bevisst forhold går ut på: «Jeg vet at det ikke alltid vil føles bra Så min forpliktelse overfor deg er at jeg vil skitne til hendene mine når det ikke går så bra» Og det skaper trygghet. Så når vi ikke har det så bra, så har vi det ikke så bra men vi er fortsatt sammen Og det skaper en høyere vibrasjon enn den lave vi ville oppleve, hvis vi alltid forventet å føle oss bra Er dette de nye spirituelle forholdene som vokser fram? Ja! Jeg liker det Ja, og det er nydelig å se fordi parene har den typen mentalitet De forventer ikke at den andre alltid skal føle seg bra hele døgnet De forholder seg til de negative opplevelsene nærmest med spenning “Åh, nå har vi noe å jobbe med” Det er vakkert, jeg elsker det! Ja, det er det. Det du ser når det er et problem i forholdet, er at det får ikke folk til å splitte opp, I stedet utfordrer begge seg selv til å bevege seg frem i slike stunder, og det er flott Jeg tror at menneskeheten, når alle tar til seg dette nye paradigmet, så vil det bli noe virkelig vakkert Jeg har mottatt noen e-poster, og en jente – fornavnet hennes begynner med en “T”, Så nå vet du hvem du er. Hun spør om forhold. Det ble slutt mellom henne og mannen hun virkelig elsket, Fordi han var utro, og hun kjenner at hun fortsatt elsker ham og bærer på dette håpet Hun lurer på om det er ok å ha dette håpet, eller hva hun skal gjøre med det Er det greit å gå tilbake, burde hun gå tilbake, eller burde hun.. Dette er vanskelig, fordi dette burde alltid være et individuelt valg Det er så lett for kvinner å gå i fellen av å lytte til hver eneste kvinnelig venn som sier “Hvis mannen er utro eller lignende, så er dere øyeblikkelig slutt” Det må være et individuelt valg, fordi det er sant at noen forhold faktisk vokser seg sterkere Og lykkeligere etter slik hendelse. Men når tilliten er brutt i et forhold, må den repareres Hvis ikke er forholdet fortapt. Så det er en individuell avgjørelse som kvinnen må spørre seg om: “Er dette noe jeg ønsker komme tilbake fra? Klarer jeg å komme tilbake fra det, Eller har det rett og slett blitt for mye rot, sånn at hvis jeg ikke føler meg forpliktet til deg, Eller jeg ikke vil ha deg eller jeg ikke er villig til å jobbe med dette sammen med deg, Så er det ikke egenkjærlig av meg å bli” Det bør virkelig være et spørmål om egenkjærlighet Er det mer kjærlig mot meg selv å se om forholdet kan komme tilbake fra der det er akkurat nå? Eller er mer kjærlig mot meg selv å sette grenser? “Dette er nok.” Jeg synes vi lytter for mye til samfunnet. Samfunnet sier: “Hvis en fyr er utro, gjør det slutt.” Men det er ikke Kildens perspektiv Kildens perspektiv er “Det er kulturelt betinget at om en mann er utro mot deg eller du mot ham, Så er forholdet da øyeblikkelig over” For det er den menneskelige kontrakten vi lager med hverandre Men vi kunne like så lett vært født inn i et samfunn Som mente at det å ha sex med en annen person var det samme som å gi en klem Hva om du ga en klem til en annen mann, og det var grunn nok for noen til å gjøre det slutt med deg? Ja, det er problemet, mange mennesker er utro, og når du er i et forhold faller du lett for andre. Har du noe råd? Først og fremst, selv om du er vilt forelsket i din partner – i betydningen at jeg fullstendig elsker partneren min, Jeg er tiltrukket av partneren min, selv når det er tilfelle, vil du bli tiltrukket til andre mennesker Vi burde vite det når vi går inn i forhold. Ellers blir det slik at Det sekundet noen ser på noen andre, så er de i trøbbel Det blir først et problem, når man har laget en avtale med hverandre Noen lager ikke en slik avtale, men hvis dere lager en avtale med hverandre At dette forholdet innebærer at jeg vil gi meg selv til deg seksuelt og ikke til noen andre Da er det en avtale vi lagde, det er en tillit som vi har etablert Men jeg kan overskride dine grenser, ved å gjøre noe motsatt Men når du ser folk som er utro, etter at de har inngått denne avtalen med hverandre, Fullt bevisst, så betyr det at noe mangler Dette er noe som er vanskelig for oss, det øyeblikket noen er utro mot deg etter å ha laget denne avtalen Da har du gått glipp av nesten alle signaler du kunne Når jeg ser på et par hvor den ene har vært utro, når jeg ser objektivt på den personen, Så ser du én måned, to, tre, seks måneder, muligens år hvor den personen er ulykkelig og ingen snakker om det Det er mangel på kommunikasjon, som gjør at man bedrar hverandre Men er det ikke slik at du kan falle for noen andre, kanskje fordi de er del av din sjelegruppe? Jo, potensielt, men det er svært usannsynlig pga. vårt behov for en sikker tilknytning Mennesker trenger sikre forhold. Selv på et genetisk nivå – la oss holde sjelen utenfor – Selv på et genetisk nivå er vi i hovedsak programmert for være sammen minimum 13-14 år med én partner Er vi? Ja Vel, vi har en blanding av gener Men grunnleggende så er det slik vi ville oppdratt barna til det punkt at de kan ta vare på seg selv Så det er ikke engang i din genetiske favør. Etter at du har utviklet et trygt forhold, Som er en trygg borg i livet ditt, og for folk flest – jeg må snakke til deg ut i fra hva jeg vet… Hva jeg vet som klarsynt, er at jeg har aldri i livet møtt noen som ble forelsket i andre Mens de var i et forhold, der forholdet i seg selv var lykkelig Fordi, du går inn i et forhold, og er lykkelig i begynnelsen, hvorfor skulle dere ellers være sammen? La oss anta dere ble forelsket, hvis du forelsker deg i noen – la oss si jeg forelsker meg i deg – Det er å skape, denne vakre gleden for meg en stund, derfor er jeg i skyene Så begynner vi med de første småkranglene, det er konstraster, Og jeg kunne ønsket hva jeg ville foretrukket i motsetning til de kranglene vi hadde Hvis dette stadig vokser og vokser, vil jeg da tiltrekke noen inn i livet mitt som føyer seg inn i dette Så hvis jeg er frustrert med kona som er overvektig, nå er jeg bare ærlig, Jeg er kjempeirritert på det, så vil jeg trolig tiltrekke meg En tynn kvinne som er virkelig interessert i meg. Fordi jeg fortsatt skaper Det betyr at det er noe jeg er utilfreds med, jeg snakker ikke til deg om det, Men ubevisst så skaper jeg grobunn for hele denne utvidelsen Slik at den vil manifestere. Problemet vårt er at vi er uvillige til ‘å bli møkkete’ i de negative følelsene Som mann er jeg ikke villig til å si til deg “Jeg liker ikke dette aspektet ved forholdet vårt, Kan vi endre noe sammen? Dette er årsakene…” Kan du se oss gjøre dette? De fleste gjør ikke det Kanskje et vanskelig spørsmål, men hva om du oppdaget at du er biseksuell At jeg er i et lykkelig forhold med en mann, og jeg oppdager at jeg liker kvinner Og jeg ønsker å prøve det ut. Betyr det at mitt forhold er ulykkelig? Eller er det bare at jeg ønsker å utforske denne delen av eksistensen også? Det kunne vært at du ville utforske den eksistensen i akkurat det tilfellet Eller det kunne være at du er dypt ulykkelig. Det kunne vært begge Men la oss bare si at i det tilfellet så bare må du utforske det aspektet av din personlighet Hvis du for øyeblikket har en partner som ikke synes det er greit, så betyr det at forholdet er ulykkelig Vi må forstå at forhold hele tiden utvikler seg, de vil aldri forbli de samme Du vil aldri være den samme, så hvordan kan forhold være det? Hvilken kvinne er den samme som når hun er 18 år og gifter seg, Og når hun er 40 og fortsatt gift med samme mann? Du er et annet menneske. Så det vi prøver på, om vårt mål er å være med én partner Hva vi prøver å få til, er først å bli sammen med noen som kan akseptere denne utviklingen, Noe som betyr at de er dedikert til å utvikle seg Så må vi jobbe med å tillate at forholdet endrer seg og omformer seg til hva det vil være Det er når vi blir fastlåste, at forhold tar slutt. I dette tilfellet sier jeg “Jeg har virkelig lyst til å utforske dette, det føles riktig for meg”, Og min partner svarer “Aldri i livet om det skal skje!” Nå trekker min utvidelse meg i en annen retning enn deres utvidelse Så det vi alltid ønsker å gjøre – fordi du har et valg når du begynner å ønske – og det er bokstavelig talt å oppnå det Er at vi må ha den samtalen om hvordan vi kan, hvordan og hvis, ‘hvis’ er også et nøkkelord, Vi kan tillate den utvidelsen og samtidig være sammen der begge er lykkelige Det handler ikke om å ofre seg. Hvis du sier “Jeg skal bytte jobb, Jeg har nettopp bestemt meg for å flytte til Japan Jeg må da diskutere, med deg som partner, hvordan vi skal få det til, Men også være på høyde med hva jeg selv ønsker Men hvis jeg bestemte meg for at min lykke umulig kan inkludere Japan Og din inkluderer Japan, da må vi gjøre det slutt Da er det ikke noe valg, du vil ende opp ulykkelig Det er historien vi ikke ønsker å høre om “lengsler” Og det er også derfor lengsler kan være så vakre men også så forferdelige Men du må respektere dine lengsler og ønsker? Ja, det må du. Og de virkelige gode partnerne er de som er interessert i hverandres utvidelse Men det antyder at du må ha arbeidet med deg selv på forhånd, For å være i stand til å la den andre personen ha den opplevelsen La oss gå ut på en gyngende gren og bare si – hvis du er en match til et intervju som dette – Hvis du velger partnere som ikke er interessert i deres egen spirituelle utvikling, Så står du fullstendig stille med tanke på forhold. For virkeligheten er at det er en Pandoras eske Du kan ikke bli bevisst og ha det som din nye lengsel i livet, og samtidig ha en partner som er ubevisst, Og være lykkelig, det er ikke mulig Så enten blir partneren din bevisst også, eller så finner du en ny partner Ja, det er trist noen ganger. Mange mennesker gjør det slutt av denne grunn For én person er klar til å våkne opp, men den andre sier “Jeg vil ikke, det er skremmende, Jeg vil ikke se på meg selv, jeg vil ikke se på skyggene”, og da er dere i trøbbel For du kan ikke lukke Pandoras eske, kan du…? Dette er interessant!

Michael Martin

100 Responses

 1. Table isn't God. God is beyond physical realm, and even beyond spiritual realm. Creation, although an expression of God or manifestation of God's attributes, cannot be called God.

 2. In the Quran, God challenges humans and djinns to go beyond the limits of heavens and Earth (break open the domain of Creation and go beyond it). "O assembly of jinns and men! If you have power to pass beyond the zones of the heavens and the earth, then pass (them)! But you will never be able to pass" verse 55:33

 3. Teal lets meet iam empath plus sight and gifted light from god and survival from legal death 3 times from nj usa i have a lot of questions

 4. A planet sized escape room bound in a para-terrestrial extra-existential super-spiritual hyper-matrix designed for creating, finding, testing, and enhancement of entities to divine status in a sense…….or a family experience everyone can enjoy! If you are in the mood for an affordable, unforgettable, and awakening ascension from your fallible, finite, standard Mcplanet work year, awful existence choose..Segal Corp. Dreamscape 8 Base Reality Simulated+ input your mantra card 16 digit for discount. Specials for this next round of incarnations:
  *Virgins enter free
  *Find a timeless Ancestor God Back-up file, your party manifest
  FOR FREE!!!

 5. Yes, this is what happened with me and my past relationships. I had dependent and codependent relationships and inbetween that a lot of trauma with abuse. But something happened where I myself was on the other end and I hurt someone, that was the last time I was with a man and that day I swore that the pattern had to go. Now I've only worked on myself for four years with no men at all and am pretty much free from this pattern. Just the last bit and than I will be ready for true bliss and connection without all the fear and rejection 💕

 6. Thank you🙏🏻 I have learnt from all my relationships, and I would not been able to «handel» who I am with now…☺️🌸💖

 7. Listening to her speak is one of the first things i can concentrate at. My boyfriend says that i cant pay attention to anything, but its because the universe is so interesting !

 8. tbh: I really just see my childhood as the breeding ground for creating a really fucked-up adulthood.

  and I don't have a clue what to do about that,
  Madelaine

 9. I just have this knowing my soul group is what teal said "Abraham" soul stream. I have this knowing and when she says that word. Its deep.

 10. Why do I hear, "dont avoid things that dont feel good because you need to grow internally ". Why would we search for "feeling good"?

 11. This is where my obsession of knick knacks and Bricker Brack comes from!!! My mom has the same too. We like looking at our beautiful things at the end of the day, light some candles, take it all in!

 12. And THAN!!!! They tell women to be completely loyal and faithful to their men and men are told to sow your oats, boys will be boys and macho men don't cry and can't be weak with emotion.

 13. We do need to always reevaluate all of our friendship ….. When we have that growth spurt and reach that frequency. You may still love your bff but they may need you to back off to learn or receive their soul matches

 14. Had I discovered Teal just 1 year ago I wouldn't have been able to receive soooo many breakthroughs and…. man, there's just no words.

 15. I dealt with it for 35 years with the first one…abusive to me and my children yes I was disconnected for years in hurt when I left and found others cheater in year later that threw me back on the ground…!

 16. “When we enter into the true path of initiation, then all the spiritual devotees turn against us. Christ was crucified by the spiritualists of his time.”

  – Samael Aun Weor

 17. For me this was one of the best interviews I've watched . It put so much in perspective for me …just wow ! Thankyou to both of you beautiful people for bringing this information forward . So grateful xo

 18. I still feel like the guy that destroyed my car, tv, tablet, and pretty much everything else I owned is my soulmate. I know I can't be with him because if I do I'll never get my life back together. I'm trying to figure out what's what with the relationship now that it's over. He's exactly like I was at nineteen except I was never destructive. I found self love maybe two years before I met him and he absolutely hates himself. He deals with so much shame. I really wanted to help him. Apart from him being destructive the biggest reason we can't be together is he won't cooperate with me. It's like we want the same things, we have the same goals, but when it comes to doing the day to day to meet those goals he just can't handle it. I still love him, but I'm letting him go. I think we'll meet in our journey back together one day, but now is not the right time.

 19. Can you imagine being in a relationship with this bipolar hippie? I love how she casually talks about sleeping around, cheating, when she's bored like its just natural! This is femenism and its a net negative to society. Lifting women so they can be hoes, at the expense of men.

 20. I had never heard of the law of attraction pur so beautifully. As Teal swan began to describe it, I immediately related to those points in my life of people I was attracted to who taught me just as much about myself, as I learned about them. Powerful stuff alot of people need to hear

 21. I’ve watched many of her videos and I am starting to feel like once you get soaked to her brand new models or theory of life, it’s again the same programming happening it just feels different. This is life really you’ll find people that relate to your experience and others won’t. Simply don’t take it to heart and it has nothing to do with you. Just try not to follow people.

 22. Much Appreciation for Teals Brilliant Teachings, she is clearly a manifestation & blessing to those of us seeking a Higher Perspective on this journey we are sharing here on Earth.

 23. 46:20, – I don't agree with this. If a desire causes you to abdicate responsibility and break trust causing collateral damage. Why must you follow that desire ? is it not better to just fragment yourself. I just don't find myself agreeing with that Teal.

 24. This is by far the best advice I have received! It makes so much sense to me and resonates with me on such a deep level.

 25. "the moment you stop being afraid of someone, you lose your sexual attraction to them" ~ Richard Rudd, The Gene Keys

 26. so basically if you want it, it was meant to be yours? But how odd. Because i can no longer relate to the me that use to want a soulmate worse then anything in the universe.
  Now i don't even see it as possible, or valid. I think it's a cute little thought, But it's no longer enough for me.
  I couldn't tell you i believed in it, or even felt i needed it.

 27. How did I stubble across this, Fuzzy fuzzy fuzzy need a rum and throwing my ball ….. My Frist Daughter was into horses and second Daughter is into Ice skating things you said felt like you were reading my mind if not you know what I mean. Anyway hows the attaction going with you both Ladys ?

 28. Bluntly…everything and everyone is a vibrating and pulsating light…and light attracts light that pulsates at different rates
  Not " everyone" can hone on anyone..you need to be disciplined, a student, a teacher, a meditator ..this is asking that one has been awoken🙏❤ty Teal for continuing the teachings of Abraham

 29. birth name is Mary Teal Bosworth, then she took on her husband's name "Scott", then another husband's name "Swan". Had to move to Costa Rica as no longer allowed to ‘practice’ in USA. Shes just a con-artist please wake up n get real help

 30. Stumbling upon her, yesterday I would have called her Sophia (Wisdom) herself. Now is she Condoning the VIOLENCE of The DEMIURGE and it's Violent Religions????????

 31. if your partner has conflict avoidance (Avoidant personality disorder AvPD) its likely that he or she will cheat on you and never comunicate clear. if you overlook that red flag its just a matter of time when a relationship with the person will blow up.

 32. Here's some insight: All is fated, and your soul twin will be involved in your life in some form – from the realm of Spirit if not currently incarnated. But you have no control over how that relationship materializes, so it's useless to search for your soul twin. SOUL MATES, on the other hand……whoever you find yourself associated with in this incarnation, they ARE your soul mates. I have an extremely interesting story on this subject. In short: I met the most beautiful woman in the world, and discovered that we had first met 40 years earlier when I was 8 and she was 5. Her name is Rose and my name (Thomas Rhodes) LITERALLY means "twin rose." She has a gift that allows her to hear messages direct from God, and He told her we are twin souls; two halves of the same soul. (We were married in 2006.) I had studied metaphysics for decades before meeting Rosie, and I had been tutored through "A Course in Miracles," which was dictated by Spirit to Helen Schucman, who had a gift very similar to that of my Rosie….and there's enough to all this to fill several volumes. I authored two books: "The Holy Grail is Found" and "My Rosie and The Holy Grail." I've been so blessed, and was given the mission to share this information with the world. Give me a "click" for more……

 33. 05202019 This is a very significant date for me, in which you put into words that I could only feel, act on, but didn't have the words to describe to another for assistance. Love you deeply in the highest ! Thank you for participating in the expansion and fueling more. Sincerely at this duration of consciousness, I don't know how I could love you more, but since I only remember a tiny bit of agreements with you before I drew breath, but nearly everything since being 12 hours old… I am more increased to LIVE love as a given because of your sharing with me as we experience beyond the veils of temporal existence. I am more, and greatly encouraged than before hearing you in this 3rd density here in 3D, whether via recordings or not…. Thank you and Thank You Ever So Ms. LIVE LOVE we call Ms.Teal Swan and all that efforted to bring this to us… Live Love is a Given…

 34. On my god! I am an adoptee and finally got the answer I was looking for.. . Every spiritual person tells me I have so much love in me and all I want is to give it to someone…. never saw the connection between the so total opposite aspects until Teal’s explanation here…

 35. I've been really enjoying the Teal Swan videos, and find her points of view very interesting. The part about Pol Pot and Hitler making contracts with millions of people has thrown me, however. Having done a lot of historic and political research, I've come to realise that the stories we have been told about these people are all politically motivated and used as propaganda, so I now am dubious about the other stuff Teal is claiming to know 🙁

 36. Boss podcast but I really wish your wicker furniture would have been teal colored, would have made those colors pop. :O

 37. I'm really inspired by Teal Swan's perspectives about how to deal with toxic relationship.that's the answer I'm searching for lately! Very helpful! Thank you so much!also thanks for sharing!

 38. people are deeply conected to wood.Trees breath opposite of us.They need our exhale we need thiers.Stand among giant redwoods.That is church.Since I discovered Teal her voice and knowlage is with me at all times.I since my first memory had a curse that is a blessing.I wane between this dimension and after life dimensions.

 39. HOOOOLY shit…… stuff I've never even thought about before. Teal has taught me a lot about myself in the past, but now she taught me so much about my incredible (although often messy) relationship.

 40. When you meet yourself you meet your Perfect Match. YOU are your own twin flame, your own Love, your own soulmate.🔥  There is no one else. NO ONE ELSE. We are all reflections of You. YOU are the Nowness Shining BRIGHT.🌟  YOU are the Illumination that we ALL search for, the Unconditional Love that we ALL cling to. like Mother. YOU are the Perfect Love that we find in Us. We are born from YOU. From the matrix from the Womb of your Imagination.🌟 And we Return to YOU.  You Are IT.💥❤ YOU are the Way. YOU are the Truth. YOU are the Life. Its ALL IN YOU. We are ALL Alive.. we ALL EXIST..   THROUGH YOU. BECAUSE of You.💓🌍🌟🎶  There is NO ONE TO SEEK.  NO ONE ELSE WHOSE LOVE TO SEEK. Understand…  You are Worthy of the DEEPEST, MOST TRUEST, MOST HIGHEST MOST EXALTED OF LOVES!  Because you ARE It.❤🔥❤ YOU ARE THIS LOVE YOU SEEK.  YOU ARE THIS PERFECT LOVE.  You Are EVVVVVVERRRYTHING! 🌟🙆‍♀️💥💓🎶🌍🌈🎵💕

  🌞

 41. Ugg, women are so idealistic about live. But after they get their man, they lose interest in him and start nagging because they realize nothing aligns with their idealistic delusions.

 42. If an individual desires someone so much but can’t physically declare the intention to become part of their life that individual could spend an entire night in and out of realms to see her in frequency form or energetically. I exhausted myself two nights ago in order to achieve that objective. So I coined it so and so is here.

 43. Meaning I have been in the process of manifesting argument minute “43” since 2015 and we are almost in 2020, the skinny girl shows up Versailles style. Meaning an entire ocean stands between her and I.

 44. Man, I love this interview. Actually all the interviews you did with Teal i like. You both have a very nice way of interacting. Thank you very much for that. Wish you two could do more of it 🙂

 45. Minute 22:00 that's not a Soulmate, it is instead a Karmic soul. Soulmates love is huge, universe huge. The purest form of love, Oneness. And I'm in that process. There are however, karmic souls to whom we have contracts too… Dharmic souls which apparently takes the spot of a soulmate when this does not evolve like the female soul did. So, Soulmate can only be one… and one only.
  I'm in search of the truth too. I've been into Osho's meditations path for 9 years now… Tantra and Zen.

 46. Minute 24:00 of course you can feel and know the difference between a karmic soul, dharmic soul and the one and only soul mate… you know that. No love like soulmate love is feel and experience with any other soul. Because we are, in my case, we are merged into one soul. Our 7000 million Chakras merged… all of them. That's how deep the connection is.
  This is misleading information on Teal's side. Unconscious, therefore irresponsible.

 47. Its interesting to see how Teal is talking about spirituality from a supposedly advanced or mature position and yet has obvious limitations being able to connect with the person She has in front. She has problems making eye contact, and her body is unnaturally positioned and moving. She is in her head and dissociated from her body. And heart center.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment