Category: Articles

Event Horizon Telescope Animated Movie

Само преди малко повече от 100 години Айнщайн показа как гравитацията може да бъде представена като изкривяване на пространство-времето. Неговите уравнения разкриха, че достатъчно малък обект с достатъчно голяма маса може да се скрие зад хоризонт на събитията — границата, при която гравитацията става толкова голяма, че дори и светлината не може да я преодолее. Днес астрономите вярват, че тези...